Sangokushiroyale (三国志ロワイヤル)

26 ม.ค.

ชื่อภาษาญี่ปุ่น 三国志ロワイヤル

ชื่อภาษาอังกฤษ Sangokushiroyale

ผลิตโดยบริษัท DENA (JP)

ประเภทของเกม Full-scale strategy Three Kingdoms RPG

แพลตฟอร์ม iOS / Android (mobage)

เวปไซต์ https://ssl.mbga.jp/_game_pre_register?gid=12016004&_from=game

โฆษณา

วิชาสื่อสิงพิมพ์ สัปดาห์ที่่ 4

3 ก.ค.

วันที่อังคารที่ 2/7/2556
1. การใช้เทคนิคใหม่ๆ
การใช้เทคนิคแปลกๆใหม่ๆให้เกิดความน่าสนใจ
2 การใช้สีสัน
3. เน้นส่วนใดส่วนหนึ่งของสินค้า
เช่นการเน้นในเรื่องคุณภาพของสินค้า,รูปทรงแพ็คเกจ,
4.ใช้ขนาดแตกต่างของภาพ (ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่า)
5.การปล่อยให้มีพื้นที่ว่าง
6.ใช้ภาพประกอบที่มีชีวิตชีวา
มีการเด่นลกตา
7.เทคนิคกาพริมพ์

หลักในการออกแบบ
1.Unity
มีความต่อเนื่องกันใน
2.Border
การใช้กรอบทำงานเด่นขึ้น
3.white space
ปล่อยให้มีพื้นที่ว่างในงานโฆษณา
4.Emphasis / Point of interest
จุดสนใจ / จุดเด่น

ชนิดของ layout
1.Mondrain
กรอบภาพซ้อนกัน มีส่วนขอ
2.picture window
เน้นที่ภาพ เป็นส่วนสำคัญ
2.1.headline
2.2.picture
2.3.Copy
3.Copy – heavy
เน้นหนักที่ข้อความ ใช้ในกรณีที่มันอธิบายด้วยภาพไม่ได้
ส่วนใหญ่เอาภาพไว้ด้านซ้ายแล้วย่อให้มีขนาดเล็ก การใช้ copy heavy คือสินค้าที่เป็นที่รู็จักดีอยู่แล้ว
ข้อเสียคือเหมือนบทความ วิธีแก้คือการแบ่ง copy ออกมาเป็น colum
4.frame
ใช้ในเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพแล้วมีจุดโฟกัสที่น่าสนใจ เอา มาล้อมกรอบ
ข้อดี คือทำให้ดูเด่น จาก งานโฆษณาตัวอื่น
ข้อเสีย คือแพง
5.circus
การจัดวางแบบสนุกสนาน ไม่ได้เรียงลำดับแต่คำนึงถึงการลำดับสายตาและความยากง่ายในการอ่าน
6.multipanel
ชนิดแถบซ้อน เลียนแบบการ์ตูนช่อง
7.Silhouette
ภาพเงา เน้นด้านข้างมากกว่าด้านหน้า
8.Big type / Type specimen
ตัวหนังสือใหญ่ มีภาพประกอบ
9.Rebus

10.Alphabet Inspread

ให้ภาพกับตัว body copy มารวมกันแล้วกลายเป็นภาพ

การกำหนดตารางเวลาโฆษณา
ปัจจัย
1.ฤดูการขาย
2.วงจรอายุของสินค้า 4PLC
3.การซื้อสินค้า
4.การโฆษณาของคู่แข่ง

การกำหนดตแผนการใช้สื่อ
1.ตารางแบบมหภาค
กำหนดเวลาการใช้งบประมาณสื่อในระยะเวลายาวเช่น ภายใน หนึ่งปี
2.ตารางแบบจุลภาค
กำหนดเวลาการใช้งบประมาณสื่อในระยะเวลาสั้นๆ เช่น ภายในหนึ่งเดือน

การคิดค่าตอบแทนของบริษัทตัวแทนโฆษณา
1.ค่านายหน้าจากสื่อ 15%
– ค่าโฆษณา 8500
– ค่า Agency 1500
– ลูกค้าจ่าย 10000
2.ค่าบริการ 17.65%
ค่าวัสดุอุปกรณ์ จิปาทะ บราๆๆ
3.ค่าธรรมเนียม
เป็นค่าที่คงที่เป็นค่าตลงระหว่าง บริษัทกับลูกค้า
4.การเพิ่มราคา
ค่าอื่นๆที่ตกลงกับลูกค้าเพิ่มเข้าไป

การวัดประสิทธิภาพการใช้สื่อโฆษณา
สื่อสิงพิมพ์
1.ขอบเขตของการแพร่กระจาย
จำนวนของสื่อที่ขายได้ x 100 หารด้วยจำนวนของคนในตลาด
2.จำนวนจำหน่าย
3. สมาชิกผู้ซื้อโดยตรง
ยอดจำนวนคนซื้อโดยตรง
4.ผู้อ่านที่ไม่ซื้อ
คนที่ไม่ได้ซื้อแต่อ่านจากการยืมจากผู้อื่น หรือ ตามร้าน
5. ปัจจัยความซ้ำซ้อน
ความซ้ำซ้อนกันระหว่างหนังสือในประเภทเดียวกัน

รูปแบบของนิตยสาร
รูปแบบปกติมี 3 ขนาด
1.ใหญ่ 4 หน้ายก เช่น มติชน สุดสัปดาห์
2. มาตรฐาน 8 หน้ายก ขนาด A4 นิตยสารทั่วๆไป
3.เล็ก 16 หน้ายก นิตยสารเล็กเช่น ต่วยตูน ขายหัวเราะ

การออกแบบและจัดหน้านิตยสาร
1.ปกหน้า
เป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของนิตยสาร มี ISSN (Internation Standard Serial Number)
2.หน้าสารบัญ
เป็นส่วนที่บ่งบอกเนื้อหาที่อยู่ในนิตยสาร
3. เนื้อใน
เนื้อหาที่ประกอบไปด้วยเรื่องราวบทความ
4.หน้าโฆษณา
เป็นส่วนประกอบหลักที่ทำรายได้ใหักับนิตยสาร หน้าโฆษณาที่แพงสุดคือ ปกหลัง

การออกแบบ
1.การออกแบบจัดวางรูปแบบปก
ปกต้องมีความน่าสนใจ ดึงดูด ความน่าสนใจ การเลือกภาพประกอบขึ้นปกควรจะเป็นภาพที่มีความน่าสนใจ มีรายละเอียดและคุณภาพสูง
2.การออกแบบจัดหน้าสารบัญ
ควรแสดงชื่อบทความ และ คอลั่ม ต่างๆ จัดกลุ่มตามประเภทคอลัม ควรจะมีชื่อบทความผุ้เขียน ชัดเจน เลขหน้าบทความแต่ละคอลัม และ ชื่อทีมงาน อยู่ในกรอบซึ่งเรียกว่า “Masthead” หรือ “Shiff Box”
3.การออกแบบจัดหน้าเนื้อใน
ควรจะเน้นความเป้นระเบียบและความเรียบง่าย โดยจัดองค์ประกอบที่มีความเป็นเอกภาพ ภาพประกอบต้องมีความสวยงาม และ เด่นของภาพ โดยใช้ตาราง Grid เข้ามาช่วยในการแบ่งคอลัม
และคำนึงถึงความสม่่ำเสมอตลอดหน้า เช่นหน้าเลข ชื่อคอลัม ชื่อผู้เขียน หน้าซ้ายและหน้าขวาต้องกลมกลืนกัน เนื้อที่ขอบ สันปก
4.การจัดหน้าหน้าโฆษณา
ในหน้าโฆษณาต้องประกอบไปด้วย ข้อมูลในการโฆษณา headline ,copy , body การออกแบบต้องคำนึงถึงเอกภาพ จุดสนใจ ต้องสื่อความหมายจากผู้ลงไปยังผู้อ่าน
sub headline ใช้ตัวหนังที่เล็กลงมาจาก headline และ อ่านง่าย ชื่อผู้โฆษณาอยู่ตรงไหนก็ได้ ภาพประกอบที่ใช้จะต้องมีจุดสนใจที่ดี ถ้าต้องการเน้นภาพอาจจะขยายภาพ
ให้เต็มหน้าหรือเกือบจะเต็มหน้าและมีตัวอักษรประกอบ

หลักการออกแบบจัดหน้า

รูปแบบการจัดหน้า
1.แบบพิรามิด
เนื้อโฆษณาอยุ่ด้านล่าง
2.แบบ่อน้ำ
เนื้อโฆษณาอยู่มุมล่างซ้ายหรือขวา
3.แบบเน้นมุม
อยู่ที่มุมซ้ายหรือขวา
4.แบบมีหู
อยู่บนหัวหนังสือพิมพ์
5.แบบโซลัส
การจัดหน้าโฆษณาแบบมีหูแต่โซลัสอยู่ด้านล่างและมีขนาดใหญ่กว่า
6.แบบยาว
แนวยาวที่ขนานกับขอบหน้าของหนังสือพิมพ์
7.แบบเกาะ
เอาโฆษณาไว้กลางหน้าหนังสือพิมพ์ และมีบทความหรือข่าวล้อมรอบ

หลักเกณฑ์ที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบ
1.หลักความสมดุล
ทางเรขาคณิต การใช้เส้นมุมช่วยในการจัดความสมดุล
ทางศิลปะ การใช้แสงสีเงา
2.การจัดภาพให้ได้สัดส่วน
วางส่วนประกอบของงานโฆษณาทั้งภาพให้ดูเหมาะสมกับพื้นที่ โดยปกติจะมีเกณว่าภาพนั้นควรจะมีพื้นที่มากกว่าข้อความ และ มีพื้นที่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของงานโฆษณา
ถ้าภาพขนาดเล็กเกินไปไม่เด่น อาจจะใช้เส้น หรือองค์ประกอบในงานโฆษณามาช่วย ปกติเราจะแบ่งเป็น 3 ส่วน หรือ 5 ส่วน 3 ส่วนสำหรับครึ่งหน้า 5 เต็มหน้า
3 ส่วนเป็นภาพ 2 ข้อความ1
5 ส่วนเป็น ภาพ 3 ข้อความ 2 หรือ ภาพ 4 ข้อความ 1
3.การใช้เส้นนำสายตา
4.การสร้างความจดจำ
การใช้สี ฉากหลังทำให้ผู้บริโภคเกิดการจดจำในตัวงานโฆษณา
5.ความเป็นเอกภาพ
การจัดวางสินค้า , การใช้กรอบ , ช่องว่างหรือพื้นที่

Mortal Online [SandboxMMORPG]

2 ธ.ค.

เอาละครับนานๆทีจะเขียนบทความเกี่ยวกับเกมส์สักที วันนี้เราขอเสนอเกมส์ประเภท SandBox MMORPG O_o แค่ประเภทของเกมก็แปลกแล้วใช่มั๊ยละครับ เกม Mortal Online นั้นเป็นเกมส์ที่ได้ชื่อว่า Sandbox MMORPG  และบริษัทที่ผลิตเกมส์ Mortal นั้นคือบริษัท Star Vault ในประเทศไทยชื่อนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูในประเทศของเราสักเท่าไหร่นะครับ เพราะบริษัืท Star Vault เนี่ย เป็นบริษัทเกมส์ในประเทศสวีเดน https://i0.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/cd/Star_Vault_logo.jpgและเกมส์ Mortal Online เป็นเกมแรกที่บริษัท Star Vault ได้ปล่อยออกมาสู่ตลาด โดยเปิดตัวเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2010 (ในตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรูปแบบ Airtime ) และ เมื่อวันพฤหัส 29  พฤศจิกายน 2012 ทางบริษัท Star Vault ก็ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศ Free 2 Play ของเกมส์ Mortal Online http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UCmjv-0gMK0

เอาละครับเรามาดูกันในส่วนของข้อมูลเกมส์ Mortal Online กันบ้างดีกว่า หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่า Sandbox MMORPG มันคืออะไรเคยได้ยินแต่ mmorpg

ตัวเกมส์นี้แม้ว่าจะเป็นแนว MMORPG แต่ว่าก็ไม่ใช่เหมือนกับเกมส์ทั่วไป เพราะเกมส์นี้จะไม่ได้นำเอาระบบการเก็บเลเวลมาใช้ แต่จะใช้ระบบการฝึกฝนสคิลของตัวละครแทน ซึ่งสามารถเพิ่มพลังต่างๆได้จากการฝึกสคิลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสคิลต่อสู้และสคิลพาสซีพติดตัว ซึ่งระบบต่อสู้จะเน้นให้ผู้เล่นได้ควบคุมตัวละครในทุกจังหวะ ซึ่งออกแนวคล้ายกับเกมส์ภาษาแบบ First Person อย่างเกมส์ Obivion ซึ่งผู้เล่นจะต้องบังคับตัวละคร เล็งและโจมตีด้วยตัวเองตลอด คล้ายกับเล่นเกมส์ยิงแบบ FPS แต่ว่าเกมส์นี้จะเป็นแบบฟันดาบ ยิงธนู หรือใช้เวทมนตร์แทน (ข้อมูลจาก http://game.sanook.com/gameupdate/preview_07624.php )

นอกจากนั้นในเกม Mortal online นั้นจะไม่มีเลเวลไม่มีอาชีพ แต่ผู้เล่นนั้นจะสามารถเลือกใช้อาวุธได้อย่างอิสระเสรีและมีหลายประเภท โดยอาวุธแต่ละชิ้นนั้นหากผู้เล่นใช้บ่อยๆจะมีสกิลความชำนาญของอาวุธ แต่ละชิ้นอยู่นั่นหมายความว่าถ้าคุณใช้อาวุธประเภทไหนมากก็จะสามารถใช้ทักษะหรือสกิลใหม่ๆได้ นอกจากนั้นอีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจของเกมส์คือ เกมส์นี้มีระบบสร้างเมืองและระบบ Guild War

หลังจากที่ได้ลองสัมพัสเองทำให้รู้สึกว่าระบบเกมส์นี้มีเยอะมากครับเยอะจนตอนแรกเล่นแล้วเรียกว่า งงเลยทีเดียว ซึ่งทำให้คนที่ไม่ชอบความยุ่งยากในเกมส์นี้อาจจะเืบื่อได้ เช่น หากเราจะฆ่าสัตว์เพื่อนำเนื้อหนัง มาทำประโยชน์ เราจะต้องเอาดาบไปฟันมันจนมันตาย แ้้ล้วหลังจากมันตายแล้วก็เก็บซากของมันมาเพื่อนำมาแยกชิ้นส่วนเป็น หนัง เขา กระดูก ไำปทำประโยชน์ต่อไป

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าซอมบี้

22 พ.ย.

ฝูงซอมบี้ปะทะกับผู้รอดชีวิต

Zombie

ซอมบี้นั้นจะเกิดรอบๆแผนที่ ยิ่งอยู่ในเขตเมืองที่ใหญ่ก็หมายความว่าะจะมี”ผู้ติดเชื้อ” ที่มากขึ้น ซอมบี้ไม่มีจำนวนที่จำกัด (เต็มไปหมดเบย)

การฆ่าซอมบี้

การฆ่าซอมบี้นั้นมาตรฐานคือการโจมตีเข้าที่หัวไม่ว่าจะเป็นการยิงการทุบ หรือ การยิง หากคุณโจมตีที่บริเวณตัว แขน ขา จะทำให้ซอมบี้ชะงักชั่วคราวเฉยๆแต่ไม่ได้ทำให้มันตาย

ความสนใจของซอมบี้

ซอมบี้จะตามคุณก็ต่อเมื่อคุณส่งเสียงดัง หรือ เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในระยะที่มันสามารถมองเห็นคุณได้

ผู้รอดชีวิตที่ติดเชื้อ

เหล่าผู้รอดชีวิตจะสามารถติดเชื้อได้หากถูกซอมบี้กัด ทางเดียวที่จะรักษา “ผู้ติดเชื้อ” ได้คือการใช้ Steam Cells

ไอเทมจากซอมบี้

หากคุณฆ่าซอมบี้บางครั้งคุณจะสามารถพบเงิน (ใช้สำหรับซื้อของใน Marketplace)

เงินที่ดรอปจากซอมบี้

WarZ เปิด Preorder แล้ว!!

4 ต.ค.

War Z เปิดจำหน่ายแล้ว จัดโปรโมชั่นต้อนรับการมาของเกม War z โดยเบื้องต้นนั้น War Z ได้ออกมา 3 แพ็คเกจคือ

1.Survivor $ 29.99 (ประมาณ 989.67)
2.Pioneer $ 49.99 (ประมาณ 1649.67)
3.Legend $ 69.99 (ประมาณ 2309.67)

แต่ถ้าซื้อในช่วงโปรโมชั่น (ก่อนวันที่ 17 ตุลาคม 2012)
1.Survivor $ 19.49 (ประมาณ 643.17)
2.Pioneer $ 29.99 (ประมาณ 989.67)
3.Legend $ 49.99 (ประมาณ 1649.67)

โดยแต่ละแพ็คเกจมีคุณสมบัติดังนี้
– Game Access (การเข้าเล่นเกม)
Survivor เล่นได้ช่วง Beta (ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม)
Pioneer เล่นได้ช่วง Alpha (ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม)
Legend เล่นได้ช่วง Alpha (ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม)
– Special Forum Badge (โลโก้ในฟอรั่ม)
Survivor รูปมีดสีเงิน
Pioneer รูปปืนสีทองแดง
Legend รูปดาวสีทอง

– Suvivor Name Will be highlighted on leaderboard and chat (เฉพาะ Legend)

(ชื่อของผู้เล่นจะอยู่สูงที่สุดบนกระดานสถิติ และ แชท)
– Bonus item
1.In Game Currency (เงินในเกม)
Survivor – ไม่มี
Pioneer – $15 worth
Legend – $30 worth
2.Stronghold Map Server Hosting (ตัวนี้ผมไม่แน่ใจ)
Survivor – ไม่มี
Pioneer – 1 เดือน
Legend – 6 เดือน

3.weekend with friend 2 day guest acces pass  (ชวนเพื่อนเล่นได้ 2 วัน) ในช่วง Beta (31 ตุลาคม)
Survivor – ไม่มี
Pioneer – 3 คน
Legend – 3 คน

ข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัย ไว้ ณ ที่นี้

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก https://account.thewarz.com/preorder/preorder.html

Guide – 1 ข้อมูลทั่วไป

13 มี.ค.

รูปแบบ

เกมนี้เป็นการจำลองการใช้ชีวิตในยุคกลาง สามารถเลือกสายอาชีพของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพสุจริต หรือ แม้กระทั่งโจร
ซึ่งการหาเงินในแต่ละสายอาชีพจะแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะโจร อีกทั้งยังสามารถลงสมัครเป็นนักการเมืองเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ต่อสายอาชีพตัวเองได้ (เลวจริงๆ) หรือสามารถฟ้องศาลเพื่อแจ้งข้อหาใครบางคน และยังสามารถท้าดวลปืนได้
หากใครข้องใจหรือเกลียดกันมาก เรื่องของความสมดุลในเกมก็ถือว่าค่อนข้างดีมาก ภาพสวย วิวสวย ความสมจริงดี

การดูข้อมูลและคำแนะนำต่างๆ 

สามารถทำได้โดยคลิกขวาค้างสิ่งนั้นๆ หรือคำนั้นๆไว้ก็จะแสดงรายละเอียดออกมา(อังกฤษล้วน)

ขอแนะนำเมนูฝั่งนี้เมนูแรกนะครับ

1 – คือข่าวสาร เมื่อมีความเคลื่อนไหวต่างๆจะมีการแจ้งโดยขึ้นมาเป็นรูปกระดาษมีสัญลักษณ์ต่างๆ

2 – ตัวกรองข่าวสารสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะรับข่าวสารประเภทไหน

3 – สิ่งก่อสร้าง

4 – option

ถัดมาคือเมนูอีกฝั่งหนึ่งครับ

เมนูจากภาพข้างบนแบ่งออกเป็น 7 (รวม *)

1 จะเป็นคำสั่งเปิดแผนที่ (Map)

2 ข้อมูลของตระกูลเรา (Important Units)

ในส่วนของสมุดเล่มนี้เป็นสมุดข้อมูลของตระกูลเราจะแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่คือ  Important Persons จะเป็นการบอกความสัมพันธ์ของตระกูลเรา (เรียงจากบนลงล่าง) คนในตระกูล,คนที่เราสามารถจีบได้,คนที่เรามีความสัมพันธ์ปกติ,ประชาชนทั่วไป,ศัตรู, ส่วน building overview จะเป็นการดูสิ่งก่อสร้างที่อยู่ภายใต้การปกครองของตระกูลเรา

3 ข้อมูลของตัวละคร (Dynasty)

ในส่วนของ Character จะเป็นข้อมูลตัวละครของเรา จะเห็น ชื่อ,อาชีพ,เพศ,อายุ,ศาสนา

ในช่องที่เป็นรูปตัวละครผมคงไม่ต้องอธิบาย ส่วน Talents คือสเตตัสของตัวเราจะเสริมในด้านต่างๆ(การผลิตของ,บราๆๆ) สังเกตุว่า XP จะมี 2 ช่องคือฝั่งช่องตัวละคร / ฝั่งช่อง Talents ในส่วนของตัวละครนั้นจะเป็น XP ที่ตัวละครมีอยู่ ส่วน XP ในช่อง Talents จะเป็น XP ที่เรามีอยู่ได้จากการทำกิจกรรมต่างๆภายในเกม เมื่อเรากดอัพสเตตัสใน Talents เราถึงจะได้รับ XP   ( 375 /1000) พอเต็ม 1000 เลเวลของตัวละครเราจะอัพ  ส่วน Abilities เป็นสเตตัสพิเศษ จะอัพได้ตา่มเลเวลคือ 2,4,7,10 (ส่วนคุณสมบัติขอละไว้ในบทอื่น) , สุดท้ายคือ Family Tree of the dynasty เป็น แผนผังตระกูลของเราครับ

4 ตำแหน่งทางการเมือง

จากรูปข้างบนนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับขึ้นอยู่กับแมฟ/เมือง ในรูปจะเห็นว่ามีคน 3 คน คนนั้นคือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งนั้นอยู่ เราสามารถกดที่รูปเพื่อตามไปที่ตัวคนนั้นได้ครับ สาเหตุที่ตามไปคือไว้ ยัดตัง,สร้างความสัมพันธ์ กรณีถ้าเราลงเล่นการเมือง ส่วน ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งขอละไว้ในอธิบายในบทอื่นนะครับ

5 บันทึก

ในส่วนของไดอารี่ก็ตามชื่อมันเลยครับคือบันทึก(ตรงนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันมีคุณสมบัติอะไรบ้าง) น่าจะเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาครับ

6 รายรับรายจ่าย

ส่วนตรงนี้เป็นรายรับรายจ่ายของตระกูลเราครับ ขออธิบายไว้แค่นี้ตรงส่วนนี้ไปเปิดดูกันเองนะครับในเมนูอื่นๆ

* ปุ่ม เข้า /ออก อาคาร

ปุ่มเข้าออกอาคารจะมี 3 กรณีครับคือ 1 เข้าอาคาร 2 ออกอาคาร 3 ไปยังห้องต่างๆภายในอาคาร

เมนูมุมบน

ในส่วนของเมนูนี้จะเป็นเมนูบอกฤดู , เวลา , และ ตัวละครของเรา (รู้สึกจะบอกแค่คนสำคัญของตระกูลนะ)

City Tools (ตั้งเองอีกแล้ว)

ในส่วนของ ซิตี้ จะเป็นการบอกรายละเอียดของสิ่งก่อสร้างในเมืองเรารวมถึงของเมืองเราด้วยครับถ้าเราเอาเม้าไปชี้มันจะขึ้นแสดง พวกลูกจ้าง รถลากของเราในสิ่งก่อสร้างนั้นเราสามารถคลิกเพื่อไปหาลูกจ้าง เราได้ครับ

ข้างล่างคือเมื่อเราเอาเม้าส์ไปชี้ครับจะขึ้นจำนวนของลูกจ้าง / ลูกน้องและรถลากในธุรกิจนั้น

Action Tools (ผมขอเรียกอย่างนั้นนะครับ)

จะเป็นเครื่องมือที่ใช้กระทำกับสิ่งต่างๆเช่นเมื่อเราคลิกที่คนก็จะเป็นเครื่องมือชุดหนึ่ง

พอเราคลิกที่บ้านก็จะเป็นเครื่องมือที่ไว้บริหารตึก ส่วนรายละเอียดของ Action แต่ละอันผมขอละไว้ก่อนนะครับเดียวจะทำ guide แยกให้


The Guild 2 Renaissance มหาสงครามยุคกลาง

13 มี.ค.

เอาละครับ !! เนื่องจากช่วงนี้ผมได้ฝังตัวอยู่ใน RTS Club ของพี่ Cardmannn มาสักระยะหนึ่งและพี่ Cardmannn ได้เอาเกมหนึ่งมาปล่อยใส่ผมมันคือ!!

The Guild 2 Renaissance

The Guild 2 คืออะไร

สำหรับศตวรรษที่ยุโรปได้รับการครอบงำโดยคริสตจักรและขุนนาง บนความเหนื่อยยากของสามัญชน และข้าราชการที่ต่ำต้อย ยุคมืดอย่างแท้จริงจึงได้เริ่มต้นขึ้น !! ในศตวรรษที่ 14 โลกเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง เนื่องจากการค้าและการพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นยุคที่เรืองอำนาจและความมั่งคั่ง เมืองทั้งหมดซื้อเสรีภาพและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมได้จากขุนนาง !! ใน The Guild 2 Renaissance เกมส์แนว Strategy ย้อนยุค คล้ายๆกับพวก Age Of Empire (แต่เน้นสมจริง ไม่รบกันดุเดือดมากนักนะครับ อิอิ ) 

เกมส์ The Guild 2 จะย้อนไปในยุคกลาง (ถ้าหากใครเป็นคอเกม) คงจะนึกภาพถึงเกม Assasin Creed เรียกได้ว่า รูปแบบการเล่นค่อนข้างคล้ายกัน ทั้งยุค และ สไตล์ แต่ใน The Guild คุณจะได้รับบทเป็นหัวหน้าตระกูล คุณจะต้องเลือกอาชีพของตระกูลคุณซึ่งในเกมตระกูลมันเยอะมากๆครับ อาทิเช่น โรงพยาบาล,ร้านตีอาวุธ,ธนาคาร,ร้านเหล้า โดยคุณจะต้อง บริหารธุรกิจของตระกูลคุณ และ พัฒนามันให้สู่จุดสูงสูงสุด ดังนั้นหากใครชอบ ยุคกลาง แล้วชอบ RTS ผมก็ขอแนะนำเกมนี้ไว้ด้วยนะครับ ในบทหน้าจะนำ Guide ของเกมมาลงครับ